Rundt 6000 mennesker deltok i paraden i 2018. Det var rekord.

Rundt 6000 mennesker deltok i paraden i 2018. Det var rekord.

Nå kan dere bidra til å gjøre Tromsø til en enda mer inkluderende by!

Festivalen Tromsø Arctic Pride arrangeres årlig med formål å skape en trygg og inkluderende møteplass for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Via sine ulike arrangementer er festivalen en arena hvor hele befolkningen i regionen feirer mangfoldet i Nord-Norge.

Gjennom festivalen skal man bidra til koblinger og kunnskap som fremmer et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert. Festivalen skal fremme inkluderende holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett kulturell bakgrunn og i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.

Vi har utviklet en partnerprofil som beskriver de ulike arenaene FOR og nivåene av samarbeid. Last ned partnerprofilen her.

TILBUD TIL SENTRUMSBEDRIFTER

Tromsø Arctic Pride er en festival med en tydelig sentrumsprofil – festivalen skal farge Tromsø sentrum i alle regnbuens farger en uke i november. Vi ønsker, i samarbeid med Tromsø Sentrum AS, med dette å invitere alle sentrumsaktørene til å bidra til at årets festival blir det viktigste arrangementet i Tromsø sentrum i 2019. Vi er sikre på at vi i fellesskap med alle aktørene i sentrum skal kunne løfte årets festival og sammen gjøre Tromsø og regionen til et tryggere og mer inkluderende sted å bo – samtidig som vi skaper aktivitet i sentrum.

Tromsø Arctic Pride arrangeres i 2019 for sjette gang, og har etter kraftig vekst de siste årene etablert seg som en tydelig byfestival i Tromsø. Festivalen i 2019 går av stabelen 11-16. november, og vi trenger din hjelp til å sette preg på sentrum denne uken. Vi har derfor satt sammen noen pakker for våre samarbeidspartnere i sentrum, hvor man kan kjøpe rekvisitter (flagg, bannere, osv) samtidig som man støtter festivalen økonomisk. Pakkene er beskrevet i eget vedlegg.

Tromsø Arctic Pride som byfestival er avhengig av støtte og drahjelp fra de øvrige aktørene i sentrum. Vi håper du og din bedrift har lyst til å bidra til å gjøre Tromsø Arctic Pride til den viktigste festivalen i Tromsø sentrum!

 

Med vennlig hilsen

 

Øivind Ballovarre Østbø                        Stein Sebastian Fredriksen
Styreleder                                               Festivalsjef                                                                                       
Tlf 481 25 203                                        Tlf. 911 69 943
E-post: oivind.ostbo@gmail.com           E-post: arcticpride@foreningenfri.no

 

Bestillingsskjema for Sentrumspakke