Homofrydprisen til idretts-Troms

Mottakere av årets Homofrydpris er    Troms Idrettskrets, Troms Fotballkrets    og   Tromsø Idrettsråd   .

Mottakere av årets Homofrydpris er Troms Idrettskrets, Troms Fotballkrets ogTromsø Idrettsråd.

I forbindelse med paraden under Tromsø Arctic Pride ble Homofrydprisen 2018 tildelt tre idrettsorganisasjoner i Troms.

 Mottakere av årets Homofrydpris er Troms Idrettskrets, Troms Fotballkrets ogTromsø Idrettsråd.

Homofrydprisen er den største æresbevisningen som deles ut av Tromsø Arctic Pride. I år går prisen til de tre idrettsorganisasjonene for sitt banebrytende og holdningsskapende arbeid for å bekjempe homofobi og aktivt jobbe for større aksept for ulikheter. I dette ligger at idretten selv har gått aktivt inn for å legge forholdene til rette også for skeive utøvere. 

I juryens begrunnelse heter det at de tre idrettsorganisasjonene sammen har tatt tak det som tidligere har blitt sett på som uheldige holdninger i egne rekker overfor skeive personer. Det har de gjort ved å aktivt hente inn informasjon ved å tilknytte seg representanter for den skeive befolkningen. Idretten har arrangert teater som tar opp homofili i idretten, og særlig i fotballen, og har invitert sine egne medlemmer til å se forestillingen.

I tillegg har idretten i Troms markert seg kraftig og holdningsskapende ved å ha markeringer på noen av sine viktigste kamper og på denne måten rettet stor oppmerksomhet mot det positive og holdningsrbeidet. Alle disse tiltakene i sum, og at idretten i Troms har valgt å inn i et aktivt samarbeid med Foreningen FRI og Troms Arctic Pride, sender et viktig holdningsmessig signal inn i idretten og alle som er tilknyttet den. 

- Det er en stor glede å dele ut denne æresbevisningen til en viktig og positivt initiativ fra idretten selv. Dette er starten på et viktig arbeid og jeg berømmer disse tre idrettsorganisasjonene for å ta aktivt tak i noe som har vært et problem. Forhåpentligvis vil det arbeidet som nå er startet gjøre det lettere for skeive utøvere å vise hvem de er og at de kan bli gode rollemodeller, sier festivalsjef for Tromsø Arctic Pride, Stein Sebastian Fredriksen.


Statutter for Homofrydprisen

Homofrydprisen for Tromsø skal deles ut under Tromsø Arctic Pride. 

Prisen deles ut til en eller flere personer, en organisasjon eller etat eller en bedrift som gjennom tid har vist engasjement og jobbet for å gjøre livsforholdene for den skeive befolkningen i Tromsø bedre. Denne personen, organisasjonen eller bedriften skal ha vist en bevisst og inkluderende holdning overfor LHBT-personer i Tromsø og har gjennom dette bidratt til økt forståelse og bedrede forhold for den skeive befolkningen i Tromsø gjennom medmenneskelighet, kunnskap og bevissthet.

Det er styret i Tromsø Arctic Pride som nominerer kandidater. Styret er også åpent for forslag fra øvrige personer til kandidater. Styret i Tromsø Arctic Pride bestemmer hvem blant kandidatene som skal tildeles årets homofrydpris for Tromsø og skal utarbeide en skriftlig begrunnelse for tildelingen. Prisen deles ut av festivalsjefen i løpet av festivalen. Hvis styret et år ikke finner verdige kandidater, skal prisen ikke deles ut det året. Prisen kan også deles ut til kandidater posthumt. Homofrydprisen for Tromsø består i et diplom og med prisen skal det ligge en skriftlig begrunnelse for tildelingen. Prisen er ment som en æresbevisning fra Foreningen FRI Troms og Tromsø Arctic Pride.

Vinnere:
2018:
Troms Idrettskrets, Troms Fotballkrets og Tromsø Idrettsråd
2017: Bi Haavind, plan- og utviklingsleder i Tromsø kommune, Jarle Heitman (Tromsø Ap) og Ingrid Marie Kielland (Tromsø SV)
2016: Vegard Skogen, seksjonsoverlege Seksjon for infeksjonsmedisin, UNN Tromsø
2015: Ole-Gunnar Solheim, regionleder Amnesty Region Nord