Homofrydprisen til arkitektene bak skeiv handlingsplan

Homofrydpris.jpg

Årets Homofrypris ble delt under paradeshowet på Tromsø Arctic Pride. Prisen går til de tre arkitektene bak Tromsøs nye handlingsplan for skeive.

Homofrydprisen er den største æresbevisningen som deles ut av Tromsø Arctic Pride. I år går prisen til plan- og utviklingsleder Bi Haavind i Tromsø kommune, Jarle Heitmann i Arbeiderpartiet og Ingrid M Kielland i Sosialistisk Venstreparti. De får prisen får sitt mangeårige engasjement for å få på plass en ny handlingsplan for den skeive befolkningen i Tromsø. Planen, som heter ”2017-2021 Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Tromsø”.

I juryens begrunnelse heter det at disse tre i mange år har gått langt ut over det en kan forvente for å bidra til et politisk styringsinstrument for den skeive befolkningen i Tromsø.

- Arbeidet med planen har pågått i noen år og vi i FRI Troms og Tromsø Arctic Pride har hatt et godt samarbeid med kommunen og politikerne hele veien. Vi sa innledningsvis at vi vil ha en handlingsplan som kan være en mal og rettesnor for Tromsø, men også for øvrige kommuner i Norge, og det er det vi har fått, uttaler festivalsjef Stein Sebastian Fredriksen.

Den nye handlingsplanen tar særlig høyde for undervisning om flere typer kjærlighet og måter å leve sammen på. Innsatsen skal særlig rettes mot skoler og barnehager, samt folk som jobber i offentlig sektor. Videre inneholder planen en rekke tiltak for å sikre god og trygge levevilkår for den skeive befolkningen.

Handlingsplanen har nå vært ute på høring. De foreslåtte tiltakene i planen er allerede finansiert, og planen skal ventelig vedtas av kommunestyret rett over nyttår.

Homfrydprisen består i et diplom og ble utdelt av festivalsjefen under en seremoni på rådhuset.

 

 

Statutter for Homofrydprisen

Homofrydprisen for Tromsø skal deles ut under Tromsø Arctic Pride.

Prisen deles ut til en eller flere personer, en organisasjon eller etat eller en bedrift som gjennom tid har vist engasjement og jobbet for å gjøre livsforholdene for den skeive befolkningen i Tromsø bedre. Denne personen, organisasjonen eller bedriften skal ha vist en bevisst og inkluderende holdning overfor LHBT-personer i Tromsø og har gjennom dette bidratt til økt forståelse og bedrede forhold for den skeive befolkningen i Tromsø gjennom medmenneskelighet, kunnskap og bevissthet.

Det er styret i Tromsø Arctic Pride som nominerer kandidater. Styret er også åpent for forslag fra øvrige personer til kandidater. Styret i Tromsø Arctic Pride bestemmer hvem blant kandidatene som skal tildeles årets homofrydpris for Tromsø og skal utarbeide en skriftlig begrunnelse for tildelingen. Prisen deles ut av festivalsjefen i løpet av festivalen. Hvis styret et år ikke finner verdige kandidater, skal prisen ikke deles ut det året. Prisen kan også deles ut til kandidater posthumt. Homofrydprisen for Tromsø består i et diplom og med prisen skal det ligge en skriftlig begrunnelse for tildelingen. Prisen er ment som en æresbevisning fra Foreningen FRI Troms og Tromsø Arctic Pride.

Vinnere:

2017: Bi Haavind, Troms kommune, Jarle Heitmann (Ap) og Ingrid M Kielland (SV)

2016: Vegard Skogen, seksjonsoverlege Seksjon for infeksjonsmedisin, UNN Tromsø

2015: Ole-Gunnar Solheim, regionleder Amnesty Region Nord