Meld deg som frivillig!

TAP073.jpg

Årets parade forventes å bli betydelig større enn tidligere år. I den forbindelse trenger vi frivillge vakter.

Har du lyst til å hjelpe oss med å sørge for at årets parade blir en trygg og fantastisk opplevelse? Da er du den vil trenger. Vi behøver seks trafikkvakter som kan kontrollere og stanse trafikken når paraden passerer veier.

Vaktene skal stå på bestemte punkter langs paraden og sørge for at trafikkens stopper mens paraden passerer. De skal benytte gul vest slik at de er synlige i trafikkbildet. De bør benytte samband slik at de kan kommunisere direkte seg i mellom, og som et minimum må vaktene ha trafikalt grunnkurs for å ivareta trafikkforståelsen.

Oppgaven strekker seg fra ca klokken 13:30 til 15:00 lørdag 11. november mens paraden går. Hvis du har lyst til å være frivillig vakt, ber vi om at du melder deg på via e-post til arcticpride@foreningenfri.no senest 1. november.

Bli med og gjør paraden til en uforglemmelig opplevelse!