Vil du være med i festivalstyret?

Vi er på jakt etter frivillige til festivalstyret som sammen med festivalsjefen har ansvar for å lage, planlegge og gjennomføre festivalen.

Vi søker idérike og handlekraftige personer som vil være med å skape en festival for hele byens befolkning. Det vil kreve kontinuerlig jobbing gjennom året og arbeidet vil tilta frem mot festivalen. Vi er spesielt interessert i folk som har kompetanse på et spesifikt kunnskapsfelt eller som kan bidra med spesifikke ferdigheter (kunst, kultur, musikk, logistikk, sosiale medier, økonomi osv.) for å få et mest mulig sammensatt styre. Vi er opptatt av aldersspredning og at styret gjenspeiler det mangfoldet LHBT-personer representerer. Det er festivalsjefen som setter sammen festivalstyret.

Er du interessert i å bidra i festivalstyret? Ta kontakt med fungerende styreleder Aase Kristine Aasen Lundberg på troms@llh.no, eller mobil 913 62 962.

Frist for å melde sin interesse  er 16. mars 2016.