Vil du bli vår nye festivalsjef?

Vi søker deg som er idérik og handlingskraftig og som er tent på å gjenta fjorårets suksess og lage en enda bedre festival for hele byens befolkning. 

Festivalsjefen må kunne jobbe strukturert og samarbeide godt med både festivalstyret, styret i LLH Troms, øvrige frivillige og eksterne samarbeidspartnere. Erfaring fra tilsvarende arbeid og arrangementer er foretrukket og det er ønskelig at festivalsjefen har et stort nettverk og kan mobilisere ressurser både i og utenfor LHBT-miljøet i byen. God kjennskap til LHBT-miljøet i regionen er derfor en forutsetning.

Festivalsjefens oppgave er å ha det overordnede ansvaret for å lage, planlegge og gjennomføre et program for Tromsø Arctic Pride i uke 45, 7-13. november 2016.

Årets festival skal ha et særlig fokus på ungdom og unge voksne i forhold til legningsproblematikk og seksuell identitet. Samtidig skal årets festival videreføre arbeidet med å synliggjøre Norges utfordringer og arbeid for LHBT-personer, særlig blant innvandrere og asylsøkere, både lokalt og nasjonalt. Her er et lokalt perspektiv foretrukket spesielt med tanke på hvilke utfordringer som finnes i vår region sammenlignet med andre steder i landet.

Er du interessert rollen som festivalsjef? Send en e-post til fungerende styreleder Aase Kristine Aasen Lundberg på troms@llh.no og fortell kort om hvorfor du vil lede festivalen og hva du har av relevant erfaring.

Frist for å melde sin interesse eller foreslå kandidater som festivalsjef er 16. mars 2016.