Homofrydprisen til Vegard Skogen

På første dag av festivalen Tromsø Arctic Pride ble Homofrydprisen 2016 tildelt seksjonsoverlege på UNN, Vegard Skogen.

Homofrydprisen er den største æresbevisningen som deles ut av Tromsø Arctic Pride. I år går prisen til seksjonsoverlege Vegard Skogen på Seksjon for infeksjonsmedisin på Universitetssykehuset i Tromsø. Han får prisen for sitt mangeårige engasjement for å sikre den skeive befolkningen i Tromsø og Nord-Norge et godt og trygt helsetilbud.

I juryens begrunnelse heter det at Skogen i mange år har gått langt ut over det en kan forvente for å bistå den skeive befolkningen i Tromsø og Nord-Norge som er rammet av hiv-infeksjonen.

- Gjennom flere år har Vegard Skogen vært en uredd stemme for skeive som lever med hiv-viruset. Han har alltid møtt sine pasienter med stor respekt og omtanke. Hans direkte væremåte skaper trygghet hos pasientene og han gir rikelig med viktig informasjon, heter det videre.

Anerkjent
Vegard Skogen er i dag en av landets fremste eksperter på hiv-infeksjon og aids. Hans kunnskap om teamet er ettertraket både nasjonalt og internasjonalt og han er hyppig brukt som foreleser.

- Det er en stor glede å dele ut denne æresbevisningen til en sann ildsjel. Det er ikke veldig ofte at mennesker rammet av hiv-infeksjonen blir møtt med den varmen, omtanken og respekten som Vegard Skogen utviser. Derfor er det helt naturlig å gi denne prisen til ham, sier festivalsjef for Tromsø Arctic Pride, Stein Sebastian Fredriksen.

Russland
Fredriksen fremholder også det enestående arbeidet Skogen gjennom mange år har gjort i forhold til hiv-positive pasienter i Nordvest-Russland.

- Her jobber Skogen under til dels håpløse forhold, men han gjør en uvurderlig innsats. Forholdene i Russland for skeive, og for hiv-positive i særdeleshet, er forferdelige. Men det stopper heldigvis ikke Skogen, utdyper han.

Homfrydprisen består i et diplom og ble utdelt av festivalsjefen under en seremoni på ungdomshuset Tvibit mandag ettermiddag.

 

Tidligere vinnere:
2016: Vegard Skogen, seksjonsoverlege Seksjon for infeksjonsmedisin, UNN Tromsø
2015: Ole-Gunnar Solheim, regionleder Amnesty Region Nord

 

Statutter for Homofrydprisen
Homofrydprisen for Tromsø skal deles ut under Tromsø Arctic Pride.

Prisen deles ut til en eller flere personer, en organisasjon eller etat eller en bedrift som gjennom tid har vist engasjement og jobbet for å gjøre livsforholdene for den skeive befolkningen i Tromsø bedre. Denne personen, organisasjonen eller bedriften skal ha vist en bevisst og inkluderende holdning overfor LHBT-personer i Tromsø og har gjennom dette bidratt til økt forståelse og bedrede forhold for den skeive befolkningen i Tromsø gjennom medmenneskelighet, kunnskap og bevissthet.

Det er styret i Tromsø Arctic Pride som nominerer kandidater. Styret er også åpent for forslag fra øvrige personer til kandidater. Styret i Tromsø Arctic Pride bestemmer hvem blant kandidatene som skal tildeles årets homofrydpris for Tromsø og skal utarbeide en skriftlig begrunnelse for tildelingen. Prisen deles ut av festivalsjefen i løpet av festivalen. Hvis styret et år ikke finner verdige kandidater, skal prisen ikke deles ut det året. Prisen kan også deles ut til kandidater posthumt. Homofrydprisen for Tromsø består i et diplom og med prisen skal det ligge en skriftlig begrunnelse for tildelingen. Prisen er ment som en æresbevisning fra Foreningen FRI Troms og Tromsø Arctic Pride.