Homofrydpris til Ole-Gunnar Solheim

Regionleder i Amnesty Nord, Ole-Gunnar Solheim

Regionleder i Amnesty Nord, Ole-Gunnar Solheim

Regionleder i Amnesty Nord, Ole-Gunnar Solheim får Homofrydprisen for Tromsø 2015 for sitt mangeårige engasjement for å kjempe for menneskerettigheter for LHBT-personer både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Han har gjennom Amnesty begynt et langvarig og svært viktig arbeid med å sette fokus på levekårene for LHBT-personer, sett i et menneskerettsperspektiv.

 

Solheim startet sitt arbeid gjennom Amnesty på eget initiativ og har brukt sine kanaler lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt for gjentatte ganger å ha satt LHBT-rettigheter på dagsorden. Han har også vist et særlig engasjement for våre skeive brødre og søstre i vårt nærmeste naboland Russland. Gjentatte ganger har han jobbet sammen med LLH Troms på arrangementer og markeringer i Tromsø. LLH Troms og Tromsø Arctic Pride er stolte og svært glade for å tildele årets Homofrydpris for Tromsø 2015 til regionleder i Amnesty Region Nord, Ole-Gunnar Solheim.

 

 

Statutter for prisen

Homofrydprisen for Tromsø skal deles ut en gang i året under Tromsø Arctic Pride 2015. 

Prisen deles ut til en eller flere personer, en organisasjon eller etat eller en bedrift som gjennom tid har vist engasjement og jobbet for å gjøre livsforholdene for den skeive befolkningen i Tromsø bedre. Denne personen, organisasjonen eller bedriften skal ha vist en bevisst og inkluderende holdning overfor LHBT-personer i Tromsø og har gjennom dette bidratt til økt forståelse og bedrede forhold for den skeive befolkningen i Tromsø gjennom medmenneskelighet, kunnskap og bevissthet.

Det er styret i Tromsø Arctic Pride som nominerer kandidater. Styret er også åpent for forslag fra øvrige personer til kandidater. Styret i Tromsø Arctic Pride bestemmer hvem blant kandidatene som skal tildeles årets homofrydpris for Tromsø og skal utarbeide en skriftlig begrunnelse for tildelingen. Prisen deles ut av festivalsjefen i løpet av festivalen. Hvis styret et år ikke finner verdige kandidater, skal prisen ikke deles ut det året. Prisen kan også deles ut til kandidater posthumt. Homofrydprisen for Tromsø består i et diplom og med prisen skal det ligge en skriftlig begrunnelse for tildelingen. Prisen er ment som en æresbevisning fra LLH Troms og Tromsø Arctic Pride.