- Årets viktigste bidrag til Tromsø som en raus, åpen og mangfoldig by

ArcticPride_Parade_Fest-2997.jpg

Tromsø Arctic Pride er tildelt Tromsø kommunes kulturpris for 2018. - Festivalen har med ukuelig pågangsmot gjennom flere år snudd en motvind til en medvind som har tatt Tromsø med storm!

Tromsø kommune deler hvert åt ut Kulturprisen til en person eller organisasjon som har utmerket seg spesielt innen kulturfeltet. Kulturpriskomiteen bestod i år av Marta Hofsøy (leder), Tormod Ingebrigtsen og Benjamin Arvola Notkewich. Her er deres begrunnelse:

“Årets vinner av Tromsø kommunes kulturpris for 2018 har gjennom ukuelig pågangsmot gjennom flere år snudd en motvind til en medvind som har tatt Tromsø med storm! Fra tilsynelatende å gjelde en liten minoritet har vinneren vokst til å bli en stor festival som angår oss alle, og som samarbeider bredt med det meste av kulturlivet og med andre aktører i Tromsø innen idrett, kirken, organisasjoner og næringsliv. I løpet av en drøy uke i november fikk vi oppleve teater, konserter, show, seminarer, historiekunnskap, debatter, gode samtaler, livserfaringer, kirkemesse, idrettsmarkeringer, minigolf, quiz, filmer, kunst, workshops og mye mer. Det kulminerte med den store paraden som samlet mange tusen mennesker i gatene der vi feiret kjærlighet, mangfold og likeverd i en herlig fargerik blanding.

Tromsø kommunes kulturpris 2018 går til Tromsø Arctic Pride, for spennende og kreativ bruk av kunst, kultur og kunnskap som har gitt årets viktigste bidrag til Tromsø som en raus, åpen og mangfoldig by”.

Prisen ble delt ut under kommunestyremøtet i Tromsø 12. desember. Festivalsjef Stein Sebastian Fredriksen tok prisen imot på vegne av styret for festivalen.

- Dette er en utrolig stor ære. Samtidig viser det hvor viktig mangfold er for en kommune som Tromsø. Det er utrolig positivt, sier han.

Seks tusen mennesker i paraden

Parade00087.jpg

Årets parade under Tromsø Arctic Pride slo alle rekorder. 6000 glade mennesker møtte opp.

Aldri før har Tromsø sett et lengre tog gjennom byen. Paraden 2018 brøt alle rekorder og i alt 6000 mennesker deltok i det laaaaaange toget.

Paraden tok til i skolegården på Kongsbakken skole og gikk derfra bort Skolegata til Musegata, ned til Strandgata og forbi Nerstranda senter bort Sjøgata, opp Storgata og til Stortorget. Da de første i toget kom ned til Nerstranda senter hadde ennå ikke alle begynt å gå fra Kongsbakken.

Dermed ble årets parade det største opptog noen gang sett i Tromsø.

- Dette er helt utrolig. Jeg er nøt til å klype meg i armen, sier en rørt og glad festivalsjef, Stein Sebastian Fredriksen.

Siden første parade som gikk i 2015, har toget vokst formidabelt. I 2015 var det 320 mennesker i paraden. Året var det 1020 og i 2017 steg tallet til 4000.

- Men at det skulle bli mange som i år, det hadde jeg aldri trodd, sier festivalsjefen.

- Dette sier noen om folk i Tromsø. Det er ingen tvil om at folk i Ishavsbyen ønsker mangfoldet velkommen, og det må vi være veldig stolte av, legger han til.

Homofrydprisen til idretts-Troms

Mottakere av årets Homofrydpris er    Troms Idrettskrets, Troms Fotballkrets    og   Tromsø Idrettsråd   .

Mottakere av årets Homofrydpris er Troms Idrettskrets, Troms Fotballkrets ogTromsø Idrettsråd.

I forbindelse med paraden under Tromsø Arctic Pride ble Homofrydprisen 2018 tildelt tre idrettsorganisasjoner i Troms.

 Mottakere av årets Homofrydpris er Troms Idrettskrets, Troms Fotballkrets ogTromsø Idrettsråd.

Homofrydprisen er den største æresbevisningen som deles ut av Tromsø Arctic Pride. I år går prisen til de tre idrettsorganisasjonene for sitt banebrytende og holdningsskapende arbeid for å bekjempe homofobi og aktivt jobbe for større aksept for ulikheter. I dette ligger at idretten selv har gått aktivt inn for å legge forholdene til rette også for skeive utøvere. 

I juryens begrunnelse heter det at de tre idrettsorganisasjonene sammen har tatt tak det som tidligere har blitt sett på som uheldige holdninger i egne rekker overfor skeive personer. Det har de gjort ved å aktivt hente inn informasjon ved å tilknytte seg representanter for den skeive befolkningen. Idretten har arrangert teater som tar opp homofili i idretten, og særlig i fotballen, og har invitert sine egne medlemmer til å se forestillingen.

I tillegg har idretten i Troms markert seg kraftig og holdningsskapende ved å ha markeringer på noen av sine viktigste kamper og på denne måten rettet stor oppmerksomhet mot det positive og holdningsrbeidet. Alle disse tiltakene i sum, og at idretten i Troms har valgt å inn i et aktivt samarbeid med Foreningen FRI og Troms Arctic Pride, sender et viktig holdningsmessig signal inn i idretten og alle som er tilknyttet den. 

- Det er en stor glede å dele ut denne æresbevisningen til en viktig og positivt initiativ fra idretten selv. Dette er starten på et viktig arbeid og jeg berømmer disse tre idrettsorganisasjonene for å ta aktivt tak i noe som har vært et problem. Forhåpentligvis vil det arbeidet som nå er startet gjøre det lettere for skeive utøvere å vise hvem de er og at de kan bli gode rollemodeller, sier festivalsjef for Tromsø Arctic Pride, Stein Sebastian Fredriksen.


Statutter for Homofrydprisen

Homofrydprisen for Tromsø skal deles ut under Tromsø Arctic Pride. 

Prisen deles ut til en eller flere personer, en organisasjon eller etat eller en bedrift som gjennom tid har vist engasjement og jobbet for å gjøre livsforholdene for den skeive befolkningen i Tromsø bedre. Denne personen, organisasjonen eller bedriften skal ha vist en bevisst og inkluderende holdning overfor LHBT-personer i Tromsø og har gjennom dette bidratt til økt forståelse og bedrede forhold for den skeive befolkningen i Tromsø gjennom medmenneskelighet, kunnskap og bevissthet.

Det er styret i Tromsø Arctic Pride som nominerer kandidater. Styret er også åpent for forslag fra øvrige personer til kandidater. Styret i Tromsø Arctic Pride bestemmer hvem blant kandidatene som skal tildeles årets homofrydpris for Tromsø og skal utarbeide en skriftlig begrunnelse for tildelingen. Prisen deles ut av festivalsjefen i løpet av festivalen. Hvis styret et år ikke finner verdige kandidater, skal prisen ikke deles ut det året. Prisen kan også deles ut til kandidater posthumt. Homofrydprisen for Tromsø består i et diplom og med prisen skal det ligge en skriftlig begrunnelse for tildelingen. Prisen er ment som en æresbevisning fra Foreningen FRI Troms og Tromsø Arctic Pride.

Vinnere:
2018:
Troms Idrettskrets, Troms Fotballkrets og Tromsø Idrettsråd
2017: Bi Haavind, plan- og utviklingsleder i Tromsø kommune, Jarle Heitman (Tromsø Ap) og Ingrid Marie Kielland (Tromsø SV)
2016: Vegard Skogen, seksjonsoverlege Seksjon for infeksjonsmedisin, UNN Tromsø
2015: Ole-Gunnar Solheim, regionleder Amnesty Region Nord