TROMSØ ARCTIC PRIDE har som formål å årlig arrangere festival i Tromsø med formål å skape en trygg og  inkluderende møteplass for alle som bryter med normer for kjønn og  seksualitet. Gjennom festivalen skal man bidra til koblinger og  kunnskap som fremmer et samfunn der alle åpent kan leve ut sin  identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på  likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller  trakassert.

Festivalen skal fremme inkluderende holdninger som  motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive uansett  kulturell bakgrunn og i et internasjonalt  menneskerettighetsperspektiv. Selskapet skal i sitt arbeid søke å ha  fokus på felles arktiske spørsmål knyttet til kjønns- og  seksualitetsmangfold for de arktiske urbefolkningene og de andre  innbyggerne i nordområdene. Selskapet har ikke til formål å skaffe  aksjeeierne økonomisk utbytte og festivalen er basert på frivillighet.