Våre sponsorer

Vi retter stor takk til våre sponsorer som er med på å gjøre det mulig å arrangere Tromsø Arctic Pride.