Har du en kunstner i magen?

Du kan delta med f.eks. foto, maleri, tekst, skulptur, håndverk, tekstil og lignende.

Du kan delta med f.eks. foto, maleri, tekst, skulptur, håndverk, tekstil og lignende.

Har du noen gang tenkt på hvordan livet ville være hvis du ikke kunne vise kjærligheten din for andre?

Tromsø Arctic Pride skal arrangeres for fjerde gang i perioden 4-12. november.  I den forbindelse skal vi arrangere en konkurranse/utstilling for skrivende og utøvende kreative personer i Tromsø-området hvor temaet er «Fryktløs kjærlighet».

Vi ønsker bidrag særlig fra unge folk i Tromsø-regionen, men oppfordrer også andre aldersgrupper til å bidra med verk som omhandler fryktløs kjærlighet. Vi henvender oss til to hovedgrupper utøvere av kreative personer:

1) Personer som i tekstform berører temaet «Fryktløs kjærlighet» og

2) Personer som i øvrige kunst- og uttrykksformer (f.eks. foto, maleri, skulptur, håndverk, tekstil og lignende) berører temaet «Fryktløs kjærlighet».

De innsendte arbeidene skal vises på en utstilling på Tvibit i forbindelse med vår festival i november. Vi skal også ha en jury som kårer de beste bidragene i de to hovedgruppene av arbeider. Målet er å premiere de beste bidragene.

Vi mener en utstilling med temaet «Fryktløs kjærlighet» er svært egnet til å skape trygge og gode møteplasser for den skeive befolkningen i Tromsø og omegn. Det er vel kjent at mange skeive mennesker sliter med å akseptere sitt eget kjærlighets- og følelsesliv. Samtidig er reaksjonene fra storsamfunnet – til tross for store fremskritt de senere år – i altfor stor grad fortsatt negative, stigmatiserende og diskriminerende overfor den skeive befolkningen.

Med denne konkurransen og utstillingen vil vi rette oppmerksomhet mot hvor viktig det er for enkeltmennesket å kunne oppleve fryktløs kjærlighet, uavhengig av legning eller kjønnsidentitet. For å kunne bygge en trygg og full identitet, er det viktig at historiene om ulike kjærlighetsformer kommer til overflaten. Denne utstillingen/konkurransen skal bidra til at flere skeive står fritt til å leve fulle og hele liv – her i nord.

Det du trenger å gjøre, er å sende tekstbidrag til oss på e-post. Hvis du har andre typer bidrag sender du oss en epost om hva dette er og eventuelt legger med et bilde.

Fristen for å sende inn bidrag er 15. oktober. Men ta gjerne kontakt med oss før det slik at vi kan forberede oss i forhold til utstilling og presentasjon. Den historien du vil fortelle eller det du ønsker å formidle trenger ikke være selvopplevd.

Bruk fantasien og sett i gang allerede nå. Påmelding til arcticpride@foreningenfri.no.